Industrivej 32, 7430 Ikast 53 50 09 41
Personoplysninger
Og hvad vi bruger dem til.

Når man tilmelder nyhedsbrevet afgiver man typisk mailadresse, navn, firma og e-mail. Vi anvender disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig og gøre indholdet relevant.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene – herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links opsamles af vores it-system i anonymiseret form.

Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.

Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6
(stk. 1, litra b og litra f).

Vi ønsker med vores nyhedsbrev at skabe interesse om vores virksomhed.


Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet.
Ved frameldelse slettes oplysningerne hos os (og vores databehandler, hvis vi gør brug af en sådan til udsendelse af nyhedsbrevene).


Videregivelse - Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17.

Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om at oplysningerne skal slettes, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger.

Se www.datatilsynet.dk.
  • Text Hover
InvenTech ApS
Industrivej 32
7430 Ikast
kontakt@inventech.dk